BETONSKI STUB

Betonski stub dimenzija 10cmx10cm,visine do 3 m.Standardni stub je armiran trouglastom armaturom i visine je 2m,2.5m ili 3m.

Moguće je ubaciti i četvorougaonu armaturu.

Stub pogodan za ograđivanje žicom ili kao vinogradarski stub.